برای انجام کارهای بزرگ، گاهی لازم است ریسک های بزرگ بکنید.

| نمونه کار ها
نمونه کار طراحی گرافیکی
نمونه کار طراحی وبسایت
فروشگاه سروین http://sarvin-shop.com/
فروشگاه دالی سو https://dolissu.com/